Anunț prelungire termen identificare spațiu cu altă destinație