Raport de evaluare implementare L544-2001 în anul 2019