Care este procedura de adopție a unui câine din adăposturile ASPA?
Informații utile, Adopții

Care este procedura de adopție a unui câine din adăposturile ASPA?

REZERVAREA

Câinii pot fi rezervați din prima zi de cazare.

Rezervarea se va face doar în scris, personal în centru sau online (pe email sau pe whatsapp).

Rezervarea în adăpost – persoana care dorește să rezerve un câine va completa Declarația de rezervare.

Rezervarea online – persoanei îi va fi trimisă Declarația de rezervare în format electronic și aceasta va trimite pe email sau pe whatsapp declarația semnată și scanată sau dacă nu are posibilitatea scanării va trimite în scris răspunsurile la informațiile solicitate în declarație și mențiunea “Am luat la cunoștință prevederile din Declarația – Rezervare ASPA și le accept.”

Nr. (codul) de identificare poate fi preluat din postarea de pe facebook a câinelui. Dacă postarea este mai veche și nu conține codul de identificare, angajatul ASPA din centru va furniza telefonic persoanei care dorește să rezerve un câine, codul de identificare al acestuia în vederea rezervării lui.


Rezervarea este valabilă 7 zile calendaristice
, cu posibilitatea de prelungire în baza unui motiv foarte bine întemeiat. Dacă după 7 zile, câinele nu a fost adoptat de persoana care l-a rezervat, persoana în cauză va fi înștiințată că rezervarea a expirat.

Declarația de rezervare nu garantează adopția câinelui de către persoana care l-a rezervat, în cazul în care există mai multe cereri de adopție.

În scopul respectării prevederilor axei 4 prioritare din HCGMB 170/2017 privind Strategia de Protecție și Bunăstare a Animalelor din București care se referă la schimbarea mentalității colective a cetățenilor bucureșteni față de actul de adopție trebuie ținut cont de conceptul de matching (potrivire) despre care se face vorbire în hotărâre:“Conceptul de matching (potrivire) este aplicat în centrele de adopție din mai multe țări care au rate de adopții foarte mari. Acest concept ajută și la evitarea returnării animalului în centrul de adopție ca urmare a descoperirii unei incompatibilități sau a unui comportament nedorit în casă/apartament pentru evitarea fenomenelor frecvente de reabandon.”

Prin urmare, dacă pentru un câine există mai multe solicitări, vor putea fi preluate mai multe declarații de rezervări și va fi aplicat conceptul de matching (potrivire).

Asta înseamnă că potențialilor adoptatori li se vor cere informații suplimentare precum – poze de la locația în care va locui câinele, poze și informații cu celelalte animale ale familiei (dacă există), informații despre experiența adoptatorului cu câinii, motivul pentru care persoana în cauză își dorește să adopte câinele respectiv, ce va face cu câinele când va pleca în concedii, dacă este adoptatorul final sau intermediar și orice alte informații care ar putea ajuta la identificarea celui mai potrivit adoptator pentru câine. ASPA va decide ulterior ce persoană/familie va adopta câinele în funcție de răspunsurile la întrebările/informațiile solicitate, menționate mai sus.

Dacă vor exista cereri de adopție finală și cereri pentru intermedierea unei adopții finale, prioritate vor avea cererile de adopție finală.

 REVENDICAREA

Din bazele ASPA pot fi revendicați doar câinii microcipați și înregistrați în RECS.
OUG 155/2001 și HG 1059/2013 nu specifică un document anume pentru revendicare, însă acest proces presupune înapoierea câinilor proprietarilor care fac dovada proprietații prin cartea de identitate ale căror date trebuie să coincidă cu datele înregistrate în RECS.

Pentru revendincare, proprietarul va semna Formularul de adopție/revendicare prevăzut de legislația în vigoare și Consimțământul pentru protecția datelor personale.

Potrivit HG 1059/2013, în cazul în care un câine este identificat cu microcip înregistrat în RECS, angajatul din baza ASPA va contacta proprietarul câinelui în maximum 24 de ore de la intrarea câinelui în adăpost, “prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în RECS”, pentru a-l informa de modalitatea de revendicare de la ASPA.

Potrivit Ord. ANSVSA  nr. 1 din 7 ianuarie 2014 actualizat în 2019, art. 11 dacă microcipul nu este înregistrat în RECS, ASPA are obligația de a informa CMV și ANSVSA.

Potrivit legii, câinii pot fi revendicați doar după ce aceștia au fost consultați de medicul veterinar, sterilizați, vaccinați antirabic și deparazitați. Puii, adulții cu probleme de sănătate, câinii seniori, câinii utilitari și cei cu pedigree pot fi revendicați fără a fi sterilizați.

Potrivit HG 1059/2013, art. 20 “în vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. Ținând cont de faptul că nu există o astfel de hotărâre a CGMB după anul 2013 care să stabilească sumele ce trebuie achitate, revendicarea câinilor se va face cu titlu gratuit, contravaloarea cheltuielilor pentru perioada staţionării acestora în adăpost fiind suportată de către ASPA.

Câinii ai căror proprietari nu s-au prezentat ȋn vederea revendicării în termenul legal de 7 zile lucrătoare, vor deveni disponibili pentru adopție începând cu a 8-a zi lucrătoare.
Dacă proprietarul de drept dorește să revendice câinele după cele 7 zile lucrătoare iar câinele a fost între timp rezervat pentru adopție, potrivit art. 21 HG 1059/2013 revendicarea are prioritate în fața cererii de adopție.
Dacă patrupedul prezintă semne că nu a fost bine îngrijit de proprietar (are răni, este slab, are afecțiuni, stare de sănătate precară), personalul ASPA va notifica în scris Serviciul Poliția Animalelor din cadrul DGPLCMB sau poliția națională și va menține câinele în adăpost până la soluționarea cazului.

ADOPȚIA

Câinii neidentificați prin microcip și neînregistrați în RECS sunt considerați câini fără stăpân conform ord. ANSVSA nr.1/2014 art. 4 alin (2).

Potrivit HG 1059/2013, adopția este gratuită și câinii pot fi adoptați doar după ce au fost consultați de medicul veterinar, microcipați, sterilizați, vaccinați antirabic și deparazitați. Puii, adulții cu probleme de sănătate, câinii seniori, câinii utilitari și cei cu pedigree, cu mențiunea motivului în carnetul de sănătate și în Fișa medicală a câinelui.

Adoptatorul va semna Formularul de adopție/revendicare prevăzut de legislația în vigoare și Consimțământul pentru protecția datelor personale.

Adopția câinilor poate fi făcută atât de persoane fizice cât și de persoane juridice.

Potrivit OUG 155/2001 art. 8, adopția câinilor din centrele ASPA de către persoane fizice (vârsta peste 18 ani) se realizează cu prezentarea următoarelor documente:

 • copia dovezii spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor (exemplu: contractul casei, contractul unui teren etc.);
 • copia dovezii resurselor materiale pentru creșterea și întreținerea câinilor (exemplu: adeverință venit, extras de cont bancar, fluturaș salariu, talon pensie, etc.);
 • copia CI;
 • acordul asociației de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini (valabil pentru persoanele care locuiesc la bloc).

Persoanele fizice (vârsta peste 18 ani) care adoptă în numele unei terțe persoane trebuie să prezinte:

 • copia împuternicirii notariale de semnătură;
 • copia dovezii spațiului terței persoane din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor (exemplu: contractul casei, contractul unui teren etc.);
 • copia dovezii resurselor materiale terței persoane pentru creșterea și întreținerea câinilor (exemplu: adeverință venit, extras de cont bancar, fluturaș salariu, talon pensie, etc.);
 • copia CI a terței persoane;
 • copia CI a persoanei împuternicite;

Adopția de către ONG-uri și alte persoane juridice se realizează cu prezentarea următoarelor documente:

 • dovada spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor (exemplu: contractul unui teren, contract de închiriere, copia autorizării adăpostului – dacă este cazul etc.);
 • copia CUI
 • delegație pe numele persoanei care realizează adopția (administratorul poate adopta fără delegație dacă prezintă prima pagină a Actului Constitutiv)

Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate pot adopta în urma prezentării documentelor (traduse) menționate mai sus, fiind exceptate doar de la obligația prezentării acordului vecinilor.

Adopția în adăposturi

În vederea adopției, vizitatorii se vor deplasa în halele/padocurile de cazare însoțiți de către un angajat ASPA care le va oferi informații acestora despre câinii aflați în bază. În urma consilierii cu angajații ASPA, vizitatorii vor putea interacționa în spațiile amenajate din incinta adăposturilor cu câinii doriți pentru a vedea dacă există potrivire între câine și potențialul

adoptator. Ulterior, vizitatorii vor fi conduși la biroul adopții în vederea întocmirii documentelor de adopție. Câinii care sunt sterilizați pot fi adoptați în ziua vizitei. Câinii nesterilizați vor fi rezervați de vizitator și adoptați la o dată ulterioară (după sterilizare), comunicată de angajatul ASPA.


Adopția ONLINE

În cazul în care o persoană nu poate ajunge la unul dintre adăposturile ASPA din motive bine întemeiate, persoana în cauză poate adopta online.

Detalii:

 1. Adoptatorul sună în baze și solicită informații și poze/filmări suplimentare cu un câine ales de pe facebook. Totodată angajații ASPA din baze pot avea propuneri, trimițându-i adoptatorului poze și informații despre anumiți câini care să se potrivească “cerințelor” lui;
  2. Adoptatorul trimite actele necesare adopției pe adresa de email sau pe Whatsappul adăpostului. Angajații ASPA din baze le printează și întocmesc formularul de adopție (în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte) și dosarul de adopție.
 2. Un echipaj ASPA va duce adoptatorului câinele acasă gratuit (în București) împreună cu formularele de adopție (semnate de reprez. ASPA din baze), consimțământul GDPR și carnetul de sănătate al câinelui.
 3. Actele sunt semnate de adoptator iar echipajul ASPA le va duce ulterior în baza de unde a fost adoptat câinele pentru a fi atașate la dosar.
  Adopțiile ONLINE se vor derula în limita resurselor disponibile (umane și financiare).