Organizarea și funcționarea ASPA, structura organizatorică, atribuții departamente